“Wiara ze słuchania”, ks. Józef Tischner

15.05.2009 
Kategoria: Tischner Józef, książka, Znak


Wydawca…

…Allegro.pl
…Nokaut.pl

“Wiara ze słuchania. Kazania starosądeckie 1980-1992″; ks. Józef Tischner; Wyd. Znak (2009) :: Prezentacja książki.

Wiara za słuchania to niezwykły zbiór kazań, które ksiądz Józef Tischner głosił w latach 1980 - 1992 w starosądeckim klasztorze sióstr klarysek. Ocalone za murami klasztoru teksty, osobiste i bardzo poruszające są jednocześnie pełne charakterystycznego dla Tischnera poczucia humoru. Wybitny kaznodzieja mówi m. in. o tym, co jest istotą wiary, jak nadać sens ludzkiemu cierpieniu, co znaczy „kochać” i „być dobrym”, i do czego się odwoływać w obliczu życiowych wyborów. Inspirowane Ewangelią i dziedzictwem św. Franciszka homilie uczą odpowiedzialnej wolności, miłości, ale przede wszystkim życia przepełnionego nadzieją.

(nw)

Linki:
:: Tishner.pl - strona o ks. Józefie Tishnerze
:: Wydawnictwo Znak

Komentarze

Dodaj komentarz: