Umysł. Jak z niego korzystać; Richard Bandler

2.07.2007 
Kategoria: CKL, Bandler Richard, recenzja, książka


@ nlpnetpl (YouTube)

Ksiegarnia.pl

“Umysł. Jak z niego korzystać”; Richard Bandler; Wyd. CSL (2007)
Film: książkę recenzuje Igor Zakrzewski

Książka wprowadzająca w arkana NLP (programowanie neurolingwistyczne). Omawia następujące zagadnienia: - sztuka podejmowania negocjacji - sztuka prezentowania własnych ofert i nawiązywania kontraktów - reakcje człowieka na osądy innych ludzi - właściwości ludzkiej pamięci - metody leczenia skutków stresu i urazów z przeszłości - rozwiązywanie problemów metodą wyprzedzania sytuacji - motywowanie siebie i innych - różne metody - postrzeganie i rozumienie sytuacji z punktu widzenia drugiej osoby.

Richard Bandler

Dr Richard Bandler zaskakuje nowymi pomysłami już od 25 lat. Zajęcia z technik, które opracował, są prowadzone na uniwersytetach i w firmach na całym świecie. Jest ojcem NLP, Programowania Neurolingwistycznego™. Opracował między innymi metodę Design Human Engineering™. Napisał 25 książek, które przetłumaczono na ponad 40 języków. W ciągu ostatnich 25 lat w jego wykładach i kursach wzięło udział ponad milion ludzi z całego świata, w tym z USA, Kanady, Europy i Australii.

Linki:
:: Richard Bandler
:: Centrum Kreowania Liderów S.A.

Komentarze

Dodaj komentarz: