“Jan Kalwin”, Alister E. McGrath

22.07.2009 
Kategoria: Semper, McGrath Alister, książka

“Jan Kalwin. Studium kształtowania kultury Zachodu” (A Life of John Calvin: A Study in the Shaping of Western Culture); Alister E. McGrath; Wyd. Semper (2009) :: Włodzimierz Zuzga, wydawca książki, semperwydawnictwo @YT.

W 2009 roku przypada pięćsetna rocznica urodzin Jana Kalwina. Książka omawia aspekty teologiczne, społeczne i polityczne w ideologii Kalwina. Pokazuje wpływ, jak kalwinizm wywarł na współczesną cywilizację europejską i amerykańską - na rozwój kapitalizmu oraz systemu przedstawicielskiego i demokracji parlamentarnej. Alister McGrath jest profesorem teologii historycznej na uniwersytecie w Oksfordzie.

JAN KALWIN. STUDIUM KSZTAŁTOWANIA KULTURY ZACHODU
Alister E. McGrath, Wyd. Semper

Wydawca :: Allegro.pl :: Nokaut.pl

Linki:
:: Alister E. McGrath - strona autora (en)
:: Alister E. McGrath - Wikipedia (pl)
:: Wydawnictwo Semper

Komentarze

Dodaj komentarz: