Generał Józef Haller; Marek Orłowski

24.07.2007 
Kategoria: Arcana, Orłowski Marek, spotkanie, książka


Arcana.pl

Allegro.pl …?

Generał Józef Haller 1873-1960; Marek Orłowski; Wyd. Arcana (III.2007) :: Film: reportaż z wystawy “Armia Błękitna w walkach o niepodległość Polski 1917-1920″, Muzeum Wojska w Białymstoku.

Książka stanowi biografię polityczno-wojskową gen. broni Józefa Hallera. W młodości był on oficerem cesarza Franciszka Józefa I, po przejściu na emeryturę zajął się działalnością społeczną. Wybuch I wojny światowej diametralnie zmienił jego życie. Legiony Polskie, Polski Korpus Posiłkowy, II Korpus Polski, Armia Polska we Francji. Haller stał się legendą, dowódcą, który poprowadził swoich żołnierzy do walki z trzema zaborcami, powrócił z „błękitną armią” do kraju, dowodził w walkach z bolszewikami pod Warszawą.


TrossPL @ YouTube : Gen Józef Haller wspomina zaślubiny Polski z morzem, 10 lutego 1920.

Książka jest próbą odpowiedzi na pytania: jak to było możliwe, że - niedoceniany przez wielu - generał sięgnął szczytów sławy, czy możliwe było jego zwycięstwo w rywalizacji z Józefem Piłsudskim o przywództwo w Polsce niepodległej. Biografia zawiera mniej znane przejawy działalności Józefa Hallera. Jest też przyczynkiem do dziejów politycznych i wojskowych Polski schyłku XIX i pierwszej połowy XX wieku.

Marek Orłowski (1976) jest absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie. W latach 1996-2001 studiował historię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2005 r. na Wydziale Nauk Historycznych UMK uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii. Obecnie pracuje w gimnazjum w Opinogórze. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na problemach historii politycznej i wojskowej Polski okresu międzywojennego. Jest autorem artykułów dotyczących tej tematyki.

Linki:
:: Generał Józef Haller - Wikipedia.pl
:: Wydawnictwo Arcana
:: Wystawa “Armia Błękitna…”, Muzeum Wojska, Białystok, 7.VI-15.IX 2007.

Komentarze

Dodaj komentarz: