“Wokół idei wspólnoty”, Zbigniew Stawrowski

24.05.2012 
Kategoria: OMP, Stawrowski Zbigniew, książka, autor

“Wokół idei wspólnoty”, Zbigniew Stawrowski, Ośrodek Myśli Politycznej :: Prof. Zbigniew Stawrowski - spotkanie autorskie / Bronisław Wildstein, Dariusz Karłowicz. Warszawa, 22 maja 2012 @YT.

Wokół idei wspólnoty to książka o kluczowych pytaniach filozofii politycznej, na które próbowali odpowiedzieć najwięksi myśliciele w dziejach – Platon, Hobbes, Schmitt, Hegel i wielu innych – a które wciąż pozostają aktualne i nadal wpływają na naszą rzeczywistość, często znacznie bardziej niż skłonni bylibyśmy przyznać. - „W dziedzinie polityki, wbrew temu co się potocznie o niej sądzi, chodzi o sprawy absolutne: albo wprost o realizację – rozmaicie zresztą rozumianego – najwyższego dobra, albo przynajmniej o taką formę organizacji wspólnoty politycznej, która by najbardziej sprzyjała ludziom na ich drodze – niekoniecznie politycznej – samodzielnego poszukiwania ostatecznego sensu ich istnienia. Także łączące (lub dzielące) daną wspólnotę przekonania i treści religijne, nie są wobec świata polityki neutralne, lecz mają swoje poważne polityczne konsekwencje. Już Hegel zauważył, że „naród, który ma niedobre pojęcie Boga, ma również niedobre państwo, niedobry rząd, niedobre prawa”. Podobnie wiek później twierdził Carl Schmitt: „Wszystkie znaczące pojęcia nowożytnej nauki o państwie są zsekularyzowanymi pojęciami teologicznymi”. Filozoficzna refleksja nad ideą wspólnoty musi więc ów nierozerwalny splot perspektywy politycznej oraz religijnej (teologicznej, metafizycznej) mieć stale na uwadze”. (fragment wstępu)

“WOKÓŁ IDEI WSPÓLNOTY”
Zbigniew Stawrowski , Ośrodek Myśli Politycznej (2012)

GDZIE KUPIĆ KSIĄŻKĘ? - Ośrodek Myśli Politycznej
Szukaj też na: Selkar :: Lideria :: Nokaut :: Skapiec :: Allegro

Zbigniew Stawrowski – filozof polityki, profesor UKSW oraz Instytutu Studiów Politycznych PAN, dyrektor Instytutu Myśli Józefa Tischnera w Krakowie, autor książek Państwo i prawo w filozofii Hegla (1994), Prawo naturalne a ład polityczny (2006), Niemoralna demokracja (2008), Solidarność znaczy więź (2010), Wokół idei wspólnoty (2012). Członek Ośrodka Myśli Politycznej, współautor wydanych przez OMP prac zbiorowych Polska Solidarności (2011) i Oblicza demokracji (2002).

(nw)

Linki:

:: Zbigniew Stawrowski - wikipedia
:: Ośrodek Myśli Politycznej

Komentarze

Dodaj komentarz: