Estetyka jako polityka; Jacques Rancière

5.10.2007 
Kategoria: Krytyka Polityczna, Rancière Jacques, recenzja, książka


krytykapolityczna @ YouTube

Księgarnia …

… Allegro.pl

:: Książka: Estetyka jako polityka; Jacques Rancière; Wyd. Krytyka Polityczna (2007)
:: Wideo: Łukasz Gorczyca opowiada o książce Estetyka jako polityka Jacques’a Rancière’a.

“Estetyka jako polityka” – pierwsza opublikowana w Polsce książka Jacques’a Rancière’a – to najczęściej dyskutowana w ostatnich latach na świecie praca poświęcona sztuce współczesnej. Według Jacques’a Rancière’a, nie da się oddzielić szeroko rozumianej sfery estetyki od obszaru polityczności. Każda walka polityczna jest bowiem walką o określony obraz świata, widzialny układ jego elementów. Z drugiej strony każde działanie artystyczne jest ingerencją w porządek postrzegania świata i może modyfikować model oglądu otaczającej nas rzeczywistości. Książka zawiera najważniejsze eseje Rancière’a, podejmujące w nowatorski sposób temat relacji między społecznymi powinnościami sztuki i estetycznym uwikłaniem polityki, oraz dwa przeprowadzone z nim wywiady, omówienie całej jego twórczości napisane przez Gabriela Rockhilla, a także wprowadzenie znanego polskiego artysty Artura Żmijewskiego i posłowie Slavoja Žižka. Książka zilustrowana pracami Joanny Rajkowskiej.


krytykapolityczna @ YouTube :: Zaproszenie na premierę książki.

Jacques Rancière. (ur. 1940) – francuski filozof, emerytowany profesor uniwersytetu Paris VIII Saint-Denis. Jeden z najszerzej komentowanych obecnie myślicieli. Jego pierwszą publikacją była napisana wspólnie z innymi naukowcami (pod kierunkiem Louisa Althussera) praca Czytanie „Kapitału”, która dokonała ważnego przełomu w recepcji myśli marksistowskiej. Poza tym jest autorem: Le maître ignorant: Cinq leçons sur l’émancipation intellectuelle (1987), Aux bords du politique (1990), La mésentente: politique et philosophie (1995), La chair des mots: politique de l’écriture (1998), Le partage du sensible: esthétique et politique (2000), Malaise dans l’esthétique (2004). Rancière jest uważany za jednego z najciekawszych współczesnych filozofów zajmujących się zarówno filozofią polityki, jak i teoretycznymi oraz historycznymi kontekstami sztuki.

Linki:
:: Jacques Rancière (Wikipedia, EN)
:: Wydawnictwo Krytyka Polityczna

Komentarze

Dodaj komentarz: