Ks. Zdzisław Peszkowski (1918-2007)

8.10.2007 
Kategoria: Peszkowski Zdzisław, film, wywiad, książka, autor


Księgarnia …

… Allegro.pl

:: Książka: Pamięć Golgoty Wschodu; ks. Zdzisław Peszkowski; Wyd. Soli Deo (2000)
:: Wideo: Kapelan. Materiały filmowe udostępnione m.in. przez ks. Zdzisława Peszkowskiego z Fundacji “Golgota Wschodu”. Film przygotował Bogusław Olszonowicz. Produkcja: TVO Rozstaje Gdańsk 2007.

8 października 2007 roku w szpitalu w Aninie zmarł kapelan Rodzin Katyńskich, ksiądz prałat Zdzisław Peszkowski. Miał 89 lat.

Zdzisław Peszkowski, ps. Jastrzębiec (ur. 23 sierpnia 1918 w Sanoku, zm. 8 października 2007 Warszawa) - ksiądz katolicki, prałat, doktor filozofii, harcmistrz, kapelan “Rodzin Katyńskich” i pomordowanych na Wschodzie, Kapelan Naczelny ZHP pgK, honorowy obywatel miast: Grudziądza, Krakowa, Warszawy, Sanoka i Białegostoku.

Urodził się w roku 1918 w Sanoku. Tam uczył się w szkole powszechnej, w gimnazjum i liceum. Po zdaniu egzaminów maturalnych w roku 1938 powołany został do służby wojskowej. Ukończył szkołę Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu.

W kampanii wrześniowej z 1939 roku dowodził plutonem 20. Pułku Ułanów. Po 17 września, gdy do agresji przeciwko Polsce przystąpił ZSRR, prawie cały pułk dostał się do niewoli sowieckiej. Jeńców zgromadzono początkowo w starej siedzibie rodu Puzynów i Ogińskich.

Miało tam miejsce wydarzenie, które jak można przypuszczać, ocaliło życie Zdzisławowi Peszkowskiemu od katyńskiej zagłady. W Pomorzanach przebywał razem z żoną wybitny malarz Vlastimil Hofman , który okazywał polskim jeńcom wiele współczucia i niezmordowanie portretował ich na niewielkich kartonikach. Portreciki miały być wysłane do rodzin, a jednym z portretowanych był Zdzisław Peszkowski. Pomagając skarbnikowi dywizjonu w rozdzielaniu pieniędzy pomiędzy żołnierzy i ukrywając znaczną ich część, po dostaniu się do niewoli postanowił przekazać je Hofmanowi, aby nie dostały się w ręce władz sowieckich. W październiku 1939 roku przewieziono jeńców z Pomorzan do Kozielska. W kwietniu 1940 roku rozpoczęły się wywózki jeńców. Nikt wówczas nie przypuszczał, że oficerowie polscy wywożeni są do katyńskiego lasu i tam mordowani. 12 maja 1940 roku w ostatnim transporcie 250 osób był Zdzisław Peszkowski. Ten transport nie trafił do Katynia lecz do obozu w Pawliszczew-Borze, a następnie do Griazowca. W ten sposób, do którego być może przyczynił się Hofman, Peszkowski nie podzielił losu ponad 20 tysięcy zamordowanych przez NKWD oficerów polskich, doczekał napaści niemieckiej na ZSRR, zawarcia porozumienia Sikorski-Majski i utworzenia w Związku Sowieckim polskiej armii pod dowództwem gen. Władysława Andersa.


Zbigniew Kowalewski @ video.google.pl

Missa Poloniae - inscenizowana msza w zabytkowym Forcie Napoleona w Modlinie z udziałem księdza prałata Peszkowskiego. Widowisko poetycko - muzyczne powstało dzięki współpracy wojska i nie istniejącej już Redakcji Wojskowej TVP.
Film zrealizował Zbigniew Kowalewski

Awansowany do stopnia porucznika, a później rotmistrza, Zdzisław Peszkowski dowodził kompanią w 1 Pułku Ułanów Krechowieckich. Po opuszczeniu nieludzkiej ziemi, wojenne drogi prowadziły go przez Irak, Iran, Indie, Egipt, Liban, Syrię, Włochy i Wielką Brytanię.

Jednym z zadań, w których z największym poświęceniem zaangażował się Zdzisław Peszkowski, było kształcenie i wychowanie młodzieży polskiej, którą razem z wojskiem udało się wyprowadzić z ZSRR. Będąc harcmistrzem organizował szkoły, drużyny i hufce harcerskie na emigracji.

W Iranie był między innymi wychowawcą trzynastoletniego wówczas Jerzego Krzysztonia, który został później wybitnym pisarzem. Jest on znany głównie jako autor niezmiernie wnikliwego i poetyckiego studium szaleństwa w trzytomowej powieści Obłęd, ale dużą wartość mają także jego bardzo liczne słuchowiska radiowe i opowiadania wspominające z okresu pobytu w ZSRR.

Bohaterem jednej z książek Krzysztonia “Krzyż południa” jest Zdzisław Peszkowski, występujący tam pod nazwiskiem Jastrzębiec, czyli pod swoim zawołaniem rodowym.

Po zakończeniu II wojny światowej Peszkowski studiował w Oksfordzie na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie oraz w Polskim Seminarium Duchownym w Orchard Lake na Uniwersytecie Winconsinx w Detroit. Uzyskał tam tytuł magistra teologii i stopień naukowy doktora filozofii.

Po przyjęciu święceń kapłańskich 5 czerwca 1954 roku został profesorem teologii pastoralnej i literatury języka polskiego w Seminarium św. Cyryla i Metodego oraz w St. Mary’s College.

W czasie swojego trwającego pół wieku pobytu na emigracji uczestniczył w niezliczonej ilości międzynarodowych zjazdów o charakterze teologicznym, naukowym, a także patriotyczno-społecznym.

W roku 1966, gdy Polacy na całym świecie obchodzili swój wielki jubileusz Tysiąclecia Chrztu, ks. prof. dr. Zdzisław Peszkowski wybrany został prezesem Polish American Historical Association.

Był autorem następujących książek: “Wspomnienia jeńca z Kozielska”, “Pamięć Golgoty Wschodu”, “Ojcze Święty - powiedziałeś nam…” oraz kilkuset broszur, rozpraw i artykułów poświęconych teologii, historii Polski, filozofii, literaturze, sprawom moralnym i narodowym.

Krążąc niestrudzenie między swoją Ojczyzna, do której powrócił na stałe w roku 1989, a Polonią rozproszona po całym świecie, jako kapelan Rodzin Katyńskich i ZHP poza Krajem, integrował starsze i młodsze pokolenia Polaków, w imię fundamentalnych wartości: Boga, Honoru i Ojczyzny, a także w imię Prawdy i Pojednania Narodów.

Był współzałożycielem Komitetu Dobrego Imienia Polski, który miał być odpowiedzią na oskarżenia J. T. Grossa, autora książki “Sąsiedzi”. W skład KDIP weszli między innymi: Witold Tomczak, Marian Barański, Łukasz Jastrzębski, Andrzej Leszek Szcześniak.

Zgodził się zostać honorowym patronem Hufca ZHP Ziemi Sanockiej.

W styczniu 2006 Sejm RP przez aklamację poparł jego kandydaturę do pokojowej Nagrody Nobla. “Ksiądz Prałat Peszkowski przez lata prowadził w Polsce i na forum międzynarodowym niezwykle owocną akcję na rzecz zachowania pamięci i uświadomienia opinii międzynarodowej faktu zbrodni katyńskiej, jako bezprecedensowego mordu popełnionego przez Związek Sowiecki na internowanych polskich oficerach”‘ - głosi uchwała Sejmu.

W lutym 2007 podczas 67. rocznicy zbrodni katyńskiej Ksiądz Prałat Peszkowski otrzymał Medal Edukacji Narodowej w Sejmie RP z rąk ministra Romana Giertycha. Podczas debaty o Katyniu, ks. Peszkowski wielokrotnie przytoczył tytułowe słowa ostatniej książki Jana Pawła II “Pamięć i tożsamość”. - Przebaczamy, ale nie zapominamy - mówił.

Źrodło: Wikipedia.pl

Link:
:: www.GolgotaWschodu.pl
:: Ks. Zdzisław Peszkowski (Wikipedia)
:: TVO Rozstaje Gdańsk

Komentarze

Komentarze (1) do Ks. Zdzisław Peszkowski (1918-2007)

  1. T. M. Kowalczyk :: 01.11.2007 , 01:11

    It’s too bad the article in Polish didn’t have an English translation. I would have enjoyed reading it especially since I have an interest in Polish history.

Dodaj komentarz: