Górny Śląsk podczas II wojny światowej; Ryszard Kaczmarek

5.11.2007 
Kategoria: Uniwersytet Śląski, Kaczmarek Ryszard, konkursy, recenzja, książka


ksiazkiTV @ YouTube

Księgarnia …

… Allegro.pl

:: Książka: Górny Śląsk podczas drugiej wojny światowej. Między utopią niemieckiej wspólnoty narodowej a rzeczywistością okupacji na terenach wcielonych do Trzeciej Rzeszy; Ryszard Kaczmarek; Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
:: Wideo: Konkurs im. J. Długosza, Nominacja 2007 - prezentacja książki.

Książka jest - jak podkreślił w swej recenzji wydawniczej prof. dr hab. Marek Masnyk - “pierwszą próbą całościowego spojrzenia na losy górnośląskiego regionu i jego mieszkańców w latach II wojny światowej”. W części I: “Górny Śląsk w strukturze terenów wcielonych do Trzeciej Rzeszy” Autor przedstawia polsko- niemieckie stosunki dwustronne u schyłku lat trzydziestych, problemy związane z początkiem działań wojennych na Górnym Śląsku, wcieleniem go do Rzeszy oraz ewolucją postaw władz niemieckich wobec tego regionu. Przedmiotem części II: “Górnoślązacy częścią niemieckiej wspólnoty narodowej” jest polityka narodowościowa i rasowa, hitlerowski terror oraz nazyfikacja, a części III: “Dopasowanie - ruch oporu - kolaboracja” - życie codzienne mieszkańców podczas II wojny światowej, ruch oporu oraz złożone problemy górnośląskiego kolaboracjonizmu. Zagadnienia wojny totalnej, niemieckie przygotowania do obrony Śląska i wreszcie jego zajęcie przez armię radziecką stanowią zawartość części IV: “Festung Oberschlesien” 1945.

Treść pracy uzupełniają: kalendarium najważniejszych wydarzeń 1939-1945, wykaz źródeł i literatury, indeks osobowy. Warto podkreślić - na co też zwrócił uwagę prof. M. Masnyk - iż Autor oparł swe rozważania na bardzo rzetelnych studiach źródłowych i literaturowych polskich i niemieckich oraz obszernej literaturze naukowej.

Książka nominowana do Nagrody 2007 w Konkursie im. Jana Długosza

Konkurs im. J. Długosza to niezależna impreza kulturalna organizowana corocznie w Krakowie. Zaangażowanie środowiska naukowego oraz towarzyszenie Targom Książki zapewnia jej coraz większe zainteresowanie ze strony branży księgarskiej i wydawniczej. Impreza została wpisana jako istotne wydarzenie kulturalne w kalendarz imprez krakowskich. Zainteresowanie mediów, a zwłaszcza czasopism branżowych oraz dzienników o zasięgu ogólnopolskim pomaga w propagowaniu kultury, w nieszablonowy sposób łącząc ją z działalnością komercyjną.

Ta krakowska inicjatywa to wkład w promocje książki poważnej i wartościowej, docenianej przez krakowskie środowiska naukowe, promowanej statuetką dłuta prof. Chromego. Konkurs im. J. Długosza to szansa dla dzieł z zakresu szeroko rozumianej humanistyki napisanych przez polskiego autora.

Linki:
:: Konkurs im. Jana Długosza
:: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Komentarze

Komentarze (1) do Górny Śląsk podczas II wojny światowej; Ryszard Kaczmarek

  1. » Blog Archive » NSDAP na Górnym Śląsku 1920 - 1939r. :: 19.02.2008 , 23:31

    […] Zacytujmy fragment recenzji umieszczonej na stronie http://ksiazki.tv/n/385 […]

Dodaj komentarz: