“Człowiek i świat”, Maria Bogucka

18.02.2009 
Kategoria: Bogucka Maria, Semper, książka, autor


Księgarnia…

…Aukcje

“Człowiek i świat. Studia z dziejów kultury i mentalności XV-XVIII w.”; Maria Bogucka; Wyd. Semper (2008) :: Prof. Maria Bogucka - autorka książki.

SPIS TREŚCI

Wstęp

Część I
Między historią a teorią

 • Historia gospodarcza a historia mentalności: jeden czy dwa kierunki historiografii?
 • Życie codzienne — spory wokół profilu badań i definicji
 • Sztuka w historii. Kilka refleksji historyka
 • Historia kultury materialnej a postmodernizm. Kilka uwag do modnego tematu
 • Sens i bezsens pracy historyka
 • Krótka refleksja na temat moralności społecznej z perspektywy historyka

Część II
W kręgu kultury dworskiej i szlacheckiej

 • Renesansowy władca a religia. Kilka refleksji na temat pobożności ostatnich Jagiellonów
 • Bona a rola dworu monarszego jako centrum kulturalno–obyczajowego (1518–1548)
 • Miejsce mieszczanina w społeczeństwie szlacheckim: atrakcyjność wzorców życia szlacheckiego w Polsce xvii wieku
 • Kryzys monetarny xvii w. Konsekwencje społeczne i psychologiczne w Polsce
 • Gest w kulturze szlacheckiej
 • Obraz miasta w kulturze staropolskiej

Część III
Miasto i mieszczanie

 • Die Kultur der Städte in der polnischen Adelsrepublik im 17. und 18. Jahrhundert
 • Krakau — Warschau — Danzig. Funktionen und Wandel von Metropolen 1450–1650
 • Między stolicą, miastem rezydencjonalnym a metropolią. Rozwój Warszawy w XVI–XVIII w.
 • Mieszczanin a inwestycje kulturalne (przykład Gdańska w XVI–XVII wieku)
 • Mecenat w czasie kryzysu gospodarczego. Wydatki władz miejskich Gdańska na kulturę w XVIII wieku
 • Die Kunstsammlungen in Danzig in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts als soziologische und psychologische Erscheinung
 • O mentalności mieszkańca Gdańska u progu ery nowożytnej
 • W kręgu mentalności mieszczanina gdańskiego w XVII wieku. Notatnik Michała Hancke
 • Magiczny świat Marcina Grunewega. Przyczynek do mentalności mieszkańców Gdańska w XVI–XVII wieku
 • Jarmarki w polsce w XVI–XVIII wieku
 • People of the Fairs. Fairs’ Organisers and Participants in the Early Modern Poland

Część IV
Polska w Europie

 • Miasta w Polsce a reformacja. Analogie i różnice w stosunku do innych krajów
 • Prusy Królewskie jako teren styku wielu kultur i wpływ tego zjawiska na rozwój reformacji. Przykład Gdańska
 • Specyfika gdańskiego luteranizmu w XVI–XVII w.
 • Koniec świata z perspektywy Gdańska. Przyczynek do specyfiki gdańskiego luteranizmu w XVI i pierwszej połowie XVII wieku
 • Misja Franciszka Mendozy i jego opinie o Polsce (Z dziejów stosunków polsko–hiszpańskich w końcu XVI w.)
 • Rzeczpospolita szlachecka a Niderlandy: XVI–pierwsza połowa XVII w.
 • Szlachta polska wobec Wschodu turecko–tatarskiego: między fascynacją a przerażeniem (XVI–XVIII w.)
 • Przyczynek do portretu Polaków w oczach obcych
 • Jedność chrześcijańskiej Europy? Kilka uwag do mitu przedmurza chrześcijaństwa
 • Wiek XVII — wiek kryzysu. Polska na tle europejskim

Część V
Obraz czasu i przestrzeni

 • Uwagi o postrzeganiu czasu w Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVI–XVII w.
 • Space and Time as Factors Shaping Polish Mentality From the 16th until the 18th Century
 • Work, Time Perception and Leisure in an Agricultural Society: The Case of Poland in the Sixteenth and Seventeenth Centuries
 • Przyczynek do dyskusji o reformie kalendarza w Niemczech u schyłku XVI w.
 • Gdańszczanin i czas u progu ery nowożytnej

Część VI
Spektakle życia i śmierci

 • Spectacles of Life: Birth — Marriage — Death. Polish Customs in the 16th–18th Centuries
 • Społeczne i religijne konteksty zawarcia małżeństwa w Gdańsku w XVI–XVIII w.
 • Organizacja szpitalnictwa w Gdańsku w XVI–XVII wieku
 • Illness and Death in a Maritime City: Gdańsk in the Seventeenth Century
 • Śmierć i pogrzeb w Gdańsku w drugiej połowie XV w.
 • Śmierć niezamożnego mieszkańca miasta u progu ery nowożytnej

Część VII
Z problematyki „gender relations”

 • Procesy urbanizacyjne a sytuacja kobiety od średniowiecza po wiek XIX
 • Reformacja i kontrreformacja a pozycja kobiet u progu ery nowożytnej

Link:
:: Prof. zw. dr hab. Maria Bogucka - Informator Nauki Polskiej
:: Wydawnictwo Semper

Komentarze

Komentarze (3) do “Człowiek i świat”, Maria Bogucka

 1. Halina M. :: 08.03.2009 , 09:56

  Podziwiam Autorkę, pisze dobre książki, a ta jest zdecydowanie najlepsza, nietuzinkowa. O pewnych niebanalnych faktach historycznych doby staropolskiej dowiedziałam się z lektury właśnie tej książki, chociaż jestem oczytana w tej właśnie specjalności! Nie było łatwo, kilka rozdziałów czytałam ze słownikami niemieckimi, ale zdecydowanie się opłaciło. Bardzo dziękuję Pani Profesor za podnoszenie mi poprzeczki!
  Halina z Uniwersytetu Wrocławskiego

 2. Ryszard :: 21.03.2009 , 04:39

  przeczytalem i polecam te ksiazke milosnikom historii Polski i Europy polnocno-wschodniej

 3. posrodek=skandynaw :: 12.04.2009 , 07:44

  rzeczywiście bardzo dobra książka, wyróżnia się na tzw. tle, może trochę zbytnio wiele o kulturze i życiu codziennym a za mało o polityce modern time

Dodaj komentarz: