“Marketing Robin Hooda”, Katya Andresen

“Marketing Robin Hooda. Wykorzystywanie metod marketingowych sektora komercyjnego przez organizacje non-profit” (Robin Hood Marketing: Stealing Corporate Savvy to Sell Just Causes); Katya Andresen; Wyd. MT Biznes (2009) :: Katya Andresen - wywiad nt. “Fundraising and social media”; @YT.

Książka Marketing Robin Hooda przedstawia dziesięć kluczowych zasad marketingu zaczerpniętych głównie z sektora prywatnego. Każda z tych zasad jest tytułem jednego rozdziału. Każda z wyjątkiem jednej, która jest skoncentrowana na relacjach z mediami, zilustrowana jest na początku rozdziału słynnym przypadkiem zastosowania jej w świecie biznesu. Wiele z podanych przykładów, które wybrałam dotyczą reklamy nie dlatego, że marketing jest tym samym co reklama (jest ona tylko jednym z jego przejawów), lecz dlatego, że reklama jest najczęściej najbardziej widocznym, swojskim i zrozumiałym aspektem kampanii marketingowej. Więcej…