“Czarno na białym”, Ewa Łuczak, Andrzej Antoszek

“Czarno na białym. Afroamerykanie, którzy poruszyli Amerykę”; Red. naukowa Ewa Łuczak, Andrzej Antoszek; Wyd. UW (2009) :: Promocja ksiązki - UW, 13.10.09; @YT

Jedna z nielicznych tego typu publikacji na rynku polskim, nawiązująca do problemu rasizmu w Stanach Zjednoczonych oraz jego rozmaitych przejawów. Powszechnie dostępne produkty kultury popularnej dają często powierzchowny i wyrywkowy, a przez to niekompletny bądź wręcz zafałszowany, obraz historii i teraźniejszości “Czarnej Ameryki”, dlatego też “Czarno na białym” może odegrać ważna rolę porządkującą ten obraz Więcej…