“As One”, Mehrdad Baghai, James Quigley

“As One. Przekształć indywidualne działanie w potęgę zespołu” (As One: Individual action, collective power), Mehrdad Baghai, James Quigley, Wyd. Studio Emka (2011) :: “As One” - prezentacja @YT. Poniżej Mehrdad Baghai, współautor książki.

Przedstawiamy nowy język zbiorowego przywództwa. W naszym świecie w równym stopniu mamy do czynienia ze współpracą, jak i konfliktem, ze współdziałaniem, jak i rywalizacją. Liderzy szkoleni zgodnie z zasadami zarządzania opartego na „dowodzeniu i kontroli” zdają sobie sprawę, że nawet jeśli styl ten sprawdza się w określonych warunkach, to stosując go, często nie są w stanie skłonić ludzi do prawdziwego zaangażowania. W rezultacie analitycy zarządzania ogłosili koniec ery stylu „dowodzenia i kontroli”, a początek nowego stylu zarządzania partycypacyjnego. Więcej…