“Jezus z Nazaretu. Część II”, Benedykt XVI

“Jezus z Nazaretu. Część II. Od wjazdu do Jerozolimy do Zmartwychwstania”; Joseph Ratzinger – Benedykt XVI; Wyd. Jedność (2011) :: Zwiastun książki Jesus of Nazareth II @YT.

“Mogę wreszcie oddać w ręce czytelników drugą część mojej książki o Jezusie z Nazaretu. (…) W przedmowie do części pierwszej powiedziałem, że moim pragnieniem było ukaza-nie „postaci i orędzia Jezusa”. Może trzeba było w tej książce umieścić te dwa słowa – postać i orędzie – jako jej podtytuł i w ten sposób wskazać na istotny jej cel. Z odrobiną przesady można by powiedzieć, że chciałem znaleźć rzeczywistego Jezusa (…). Więcej…

“Światłość świata”, Benedykt XVI, Peter Seewald