“1000 kilometrów muzyki”, Andrzej Bieńkowski

“1000 kilometrów muzyki. Warszawa - Kijów”; Andrzej Bieńkowski; Wyd. MCKiS (2009) :: Promocja książki (19 listopada 2009, Warszawa) @YT. Andrzej Bieńkowski - wręczenie nagrody miesięcznika “Nowe Książki” (19 lutego 2011, Warszawa) @YT.

Książka 1000 kilometrów muzyki powstawała w latach 1999-2009, to kontynuacja badań nad muzyką i kulturą wiejską Andrzeja Bieńkowskiego, opis funkcjonowania tej kultury teraz i śladów po niej. Dotyczy głównie Polski centralnej, Lubelszczyzny, z czasem badania sięgają Ukrainy (Polesie, Wołyń, ukraińskie Roztocze).

Więcej…