“Gorzkie żale”, Michał Buczkowski

“Gorzkie żale. Między rozumem a uczuciem”; Michał Buczkowski; Wyd. WAM (2010) :: Gorzkie żale. Lament duszy nad cierpiącym Jezusem @YT.

Wbrew obiegowym opiniom, gorzkie żale nie są modlitwą rzewną i ludową. Tekst nabożeństwa jest przystępny i porusza nawet niewyrobionego odbiorcę. Jego duża siła ekspresyjna nie wynika jednak z uproszczonego i emocjonalnego podejścia do Męki Pańskiej, ale jest wynikiem gruntownej pracy teologicznej oraz retorycznej. To arcydzieło poetyckie epoki, napisane bez wątpienia przez człowieka wykształconego. Książka ukazuje rozwój historyczny nabożeństwa, próbuje wyjaśnić fenomen jego popularności oraz zawiera szczegółową analizę poszczególnych wersów modlitwy. Więcej…