“Kardynał Wyszyński”, Ewa K. Czaczkowska

“Kardynał Wyszyński. Biografia”, Ewa K. Czaczkowska, Wyd. Znak :: Ewa K. Czaczkowska: rozmawia Tomasz Terlikowski @YT.

Był prymasem w najtrudniejszym dla polskiego Kościoła czasie. Jego życie i działalność to wielka manifestacja siły ludzkiego ducha i niezachwianej wiary. Autorytet dla wielu Polaków, mąż stanu, polityk. Ale przede wszystkim człowiek, który całe swoje życie oddał Bogu i Kościołowi. Nowe, poszerzone wydanie znakomitej książki Ewy K. Czaczkowskiej “Kardynał Wyszyński. Biografia”, to portret kapłana, który dzięki swej niezłomnej postawie ocalił Kościół w Polsce. Autorka sięga do licznych niepublikowanych wcześniej dokumentów. Analizuje donosy, które na niego składało najbliższe otoczenie – także uwięziony z nim kapelan i siostra zakonna. Opisuje jego relacje z komunistyczną władzą i – po raz pierwszy tak szeroko - z opozycją demokratyczną. Więcej…

“Siostra Faustyna”, Ewa K. Czaczkowska

“Prymas Wyszyński”, Ewa Czaczkowska