Maria Danilewicz-Zielińska


max718 @ YouTube (część 1 z 2)

Maria Danilewicz-Zielińska (1907-2003), historyk literatury polskiej na obczyźnie, pisarka, działaczka emigracyjna. Była wieloletnim dyrektorem Polskiej Biblioteki Narodowej w Londynie, współpracowała z Paryska Kultura i Radiem Wolna Europa. Dla polskiej kultury na emigracji - człowiek-instytucja, świadek, opiekun i twórca. Wywiad przeprowadził prof. Stanisław Bereś, zdjęcia Marek Myszczyński.
Więcej…