“Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały”, Adele Faber, Elaine Mazlish

“Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły “, Adele Faber, Elaine Mazlish, Wyd. Media Rodzina :: Adele Faber, Elaine Mazlish @YT.

Nowe, odświeżone graficznie i wzbogacone suplementem zawierającym doświadczenia rodziców polskich, wydanie znakomitego poradnika pedagogicznego. To książka ze wszech miar praktyczna, a nie teoretyczna. Autorki pokazują, jak w prosty i niezwykle skuteczny sposób opanować sztukę skutecznej komunikacji z dziećmi. Liczne przykłady i wskazówki wzięte z codziennych doświadczeń ułatwiają nie tylko rozwiązywanie najczęstszych problemów wychowawczych (np. stawianie granic, formułowanie oczekiwań), ale obrazują również metody budowania silnych więzi emocjonalnych między dorosłymi a dziećmi. Więcej…