“Jak być lepszym szefem”, Paweł Fortuna, Małgorzata Torój

“Jak być lepszym szefem. Inspiracje psychologiczne”; Paweł Fortuna, Małgorzata Torój; Wyd. Difin (2009) :: Paweł Fortuna i Małgorzata Torój @YT.

W naszej książce skupiliśmy się na ciemnej stronie przywództwa, a więc zachowaniach społecznie nieaprobowanych. W dwunastu rozdziałach przekazaliśmy refleksje dotyczące takich problemów jak utrata kontaktu z podwładnymi, brak charyzmy, trudności w przyjmowaniu i oferowaniu krytyki, zbyt rzadkie docenianie pracowników, uciekanie się do kłamstw, manipulacji czy aktów agresji. Tego typu kwestie określa się jako toksyczne lub nawet patologiczne. Więcej…