“Korespondencja”, Artur Międzyrzecki, Julia Hartwig, Czesław Miłosz

“Korespondencja”, Artur Międzyrzecki, Julia Hartwig, Czesław Miłosz, Wyd. Literackie :: Julia Hartwig @YT.

Zbiór niezwykle ciekawej korespondencji wymienianej pomiędzy czołowymi polskimi pisarzami ubiegłego stulecia, reprezentantami elit intelektualnych w kraju i na emigracji. Julia Hartwig, jej mąż Artur Międzyrzecki oraz Czesław Miłosz wymieniają się spostrzeżeniami na temat literatury (krytyczne opinie o Zbigniewie Herbercie), sztuki, polityki, podróży, amerykańskiej codzienności, kraju i emigracji. Większość listów pisana była w latach 1971-1988, niektóre, rzadsze pochodzą z późniejszego okresu, aż do roku 2004. Więcej…