Bit Literacy; Mark Hurst


BitLiteracy.com

Bit Literacy; Mark Hurst; GoodExperience (VII.2007) :: Film: Jakub Petrykowski, wystąpienie na “GrillIT 7″, Wrocław, 20 lipca 2007. Prelekcja przedstawiająca koncepcje zawarte w książce Marka Hursta “Bit Literacy”.
Więcej…