“Przemilczane ludobójstwo na Kresach”, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski

“Przemilczane ludobójstwo na Kresach”, Karol Lewandowski, Wyd. Małe (2008) :: Spotkanie z ks. Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim, autorem książki. Muzeum Miasta Gdyni, 9.11.2008. @YT (1/5), (2/5), (3/5), (4/5), (5/5).

WSTĘP DO KSIĄŻKI:: “Po opublikowaniu serii artykułów w „Gazecie Polskiej”, jak i po licznych wypowiedziach w mediach, na temat ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na Wołyniu i Kresach Południowo-Wschodnich, otrzymałem sporo listów. Po ich lekturze doszedłem do wniosku, że istnieje zapotrzebowanie na przystępną książkę przybliżającą tamte tragiczne wydarzenia, a jednocześnie stanowiącą polemikę z tzw. poprawnością polityczną, która skazuje Kresy i dramaty tam rozegrane na świadome przemilczenie. Publikację tę oddaję niniejszym w ręce Czytelników. Zawarte w niej materiały zostały tak dobrane, aby osobom urodzonym po wojnie przybliżyć tragedię, która była udziałem pokolenia ich rodziców i dziadków. Z kolei dla Kresowian będzie to swoistego rodzaju „podróż sentymentalna”. Więcej…

Moje życie nielegalne; ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski

Księża wobec bezpieki; ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski