“Jak czytać fotografię”, Ian Jeffrey

“Jak czytać fotografię. Lekcje mistrzów fotografii” (How to Read a Photograph: Lessons from Master Photographers); Ian Jeffrey; Wyd. Universitas (2009) :: Reklama książki, TAiWPNUniversitas @YT.

W swojej książce Ian Jeffrey przedstawia historię fotografii - od pierwszych portretów i pejzaży z lat 40. XIX wieku po czasy współczesne. Autor omawia zarówno najważniejsze etapy rozwoju tej sztuki jak i tło społeczne i kulturalne, które wywierało wpływ na fotografię jako formę artystyczną. Więcej…