Sztuka rozpoczynania; Guy Kawasaki


@ fseixas (YouTube)

One Press

“Sztuka rozpoczynania” (The Art of the Start); Guy Kawasaki; One Press
Więcej…