“Walkiria” - historia zamachu na Hitlera

“Operacja Walkiria” (Operation Walkürie); Kniebe Tobias; Wyd. W.A.B. (2009) :: “Walkiria. Historia zamachu na Hitlera” (Luck of the Devil. The Story of Operation Valkyrie); Ian Kershaw; Wyd. Rebis (2009) :: Fragmenty filmu dok. “Operation Valkyrie”. Poniżej zobacz także fragmenty filmu fab. “Valkyrie” Więcej…