“Przez czerwony step”, Piotr Kościński

“Przez czerwony step”, Piotr Kościński, Wydawnictwo LTW (2011) :: Zwiastun książki @YT.

Przez czerwony step to powieść historyczno-sensacyjna której akcja rozpoczyna się na Ukrainie niedaleko od sowiecko-polskiej granicy. W 1935 roku Stalin zdecydował o likwidacji tak zwanej Radzieckiej Marchlewszczyzny polskiego rejonu autonomicznego w Ukraińskiej SRR. Mieszkający w niej Polacy wbrew nadziejom komunistów nie chcieli kołchozów nie garnęli się do partii bolszewickiej nie zrezygnowali ze swej wiary. I dlatego też stali się pierwszym w ZSRR narodem ukaranym. Wkrótce potem rozpoczęły się masowe wywózki do Kazachstanu. Bohater książki młody Polak żyjący w sowieckim państwie odwiedza rodzinną miejscowość którą właśnie wtedy otaczają żołnierze NKWD. On jego rodzice i znajomi dowiadują się że muszą natychmiast opuścić ziemie zamieszkałe przez ich przodków od setek lat. Więcej…

“Przez czerwoną granicę”, Piotr Kościński