“Polskie piekiełko”, Sławomir Koper

“Polskie piekiełko. Obrazy z życia elit emigracyjnych 1939-1945″, Sławomir Koper, Wydawnictwo Bellona :: Sławomir Koper, PBP, Sieradz, 11 maja 2012 @YT.

Sprawy wstydliwe, rzucające cień na polską emigrację po klęsce wrześniowej: spory polityczne, rozgrywki personalne, bezwzględną walkę o władzę. W książce miedzy innymi: skandaliczna sprawa rozliczeń za rządy sanacji i klęskę wrześniową, czy Sikorski był przed wrześniem 1939 roku agentem francuskim, czy przekazał Czechom polskie plany inwazji na Zaolzie, dziwna sprawa ewakuacji z kraju: Heleny Sikorskiej, Zofii Leśniowskiej i Jadwigi Sosnkowskiej, kto zaszczuł Wieniawę na emigracji? Czy Piłsudczycy odpowiadają za jego śmierć? Więcej…