“Remiks”, Lawrence Lessig

“Remiks. Aby sztuka i biznes rozkwitały w hybrydowej gospodarce” (Remix: Making Art and Commerce Thrive in the Hybrid Economy ); Lawrence Lessig, WAiP (2009) :: Lawrence Lessig, @YT, @YT

Lawrence Lessig jest krytykiem tradycyjnych praw autorskich. Jego zdaniem nie uwzględniają one rozwoju technologii komunikacji i związanych z tym zmian zasad produkcji kulturalnej - od kultury uczestnictwa, przez kulturę konsumpcyjną XX wieku (kulturę “Read Only”) do kultury ery internetu, w której ludzie ponownie zaangażowali się w aktywne tworzenie kultury, zyskali więcej przestrzeni do politycznego działania i wciąż odkrywają nowe możliwości uczestnictwa w kulturze.

Więcej…

The Future of Ideas; Lawrence Lessig

Wolna kultura; Lawrence Lessig