“Droga pani Schubert…”, Ewa Lipska

“Droga pani Schubert…”, Ewa Lipska, Wyd. Literackie :: Ewa Lipska, Muzeum Literatury, W-wa, 12.12.2011 @YT.

Nowy tomik Ewy Lipskiej. Tytułowa pani Schubert pojawiła się po raz pierwszy w drugiej części Ludzi dla początkujących (1997). Nowa książka to cykl dwudziestu trzech “listów” skierowanych do “drogiej pani Schubert” i - jak pisze prof. Marian Stala - “raczej niby-listów, listo-poematów pisanych prozą, które są zwięzłe i silnie zmetaforyzowane, a których tematem przewodnim jest nieuchwytność wewnętrznego i zewnętrznego doświadczenia, swoiste roztargnienie czasu… Poetyckie prozy Lipskiej są tak samo nasycone znaczeniami i tak samo niepokojące jak jej wiersze. Nie sposób ich ogarnąć w jednej lekturze, warto do nich wracać, warto się w nie wmyślać, warto w ich perspektywie spojrzeć na otaczający świat. Zawsze tak było z wybitną poezją”. Więcej…