“Spory o historię 2000–2011″, Paweł Machcewicz

“Spory o historię 2000–2011″, Paweł Machcewicz, Wyd. Znak ¤ Paweł Machcewicz: Dom Spotkań z Historią, Warszawa, 4 kwietnia 2012 @YT.

Zamieszczone w tej książce teksty są świadectwem dziesięciu lat sporów o historię, które okazały się niezwykle ważnym wymiarem polskiej debaty publicznej po 2000 roku. W wielu przypadkach przeszłość stawała się tematem bardziej rozpalającym emocje niż współczesne problemy polityczne, społeczne czy gospodarcze. Takie sprawy jak Jedwabne albo spór
o biografię Lecha Wałęsy przez długi czas dominowały w środkach masowego przekazu, przesłaniając chwilami wszystkie inne kwestie, wyznaczały granice na mapie ideowych i politycznych podziałów, a nawet wpływały na relacje między zwykłymi ludźmi, którzy wcześniej do historii mieli na ogół stosunek bardziej letni i zdystansowany. Więcej…