“Mikrotrendy”, Mark Penn, Kinney Zalesne

“Mikrotrendy. Małe siły, które niosą wielkie zmiany” (Microtrends. The small forces behind tomorrow’s big changes); Mark J. Penn, E. Kinney Zalesne; Wyd. MT Biznes (2009) :: Mark J. Penn; @YT.

Mark Penn, człowiek, który zidentyfikował Futbolowe Mamy jako kluczowych wyborców w kampanii reelekcyjnej prezydenta Clintona w 1996 roku, jest znany ze swojej zdolności do odkrywania stosunkowo mało widocznych wzorców zachowań w naszej kulturze – mikrotrendów, które posiadają wielki wpływ na gospodarkę, politykę oraz życie osobiste. Zaledwie jeden procent społeczeństwa, czyli trzy miliony ludzi, wystarcza do powstania biznesu lub ruchu społecznego. Opierając się na najlepszych z dostępnych danych statystycznych, Penn identyfikuje ponad 70 mikrotrendów w sferach religii, wypoczynku, polityki i życia rodzinnego, które zmieniają sposób, w jaki żyjemy. Więcej…