“Cudowny chłopiec”, David Sheff

“Cudowny chłopiec. Historia życia z uzależnieniem narkotykowym syna” (Beautiful boy: a father’s journey through his son’s addiction); David Sheff; Wydawnictwo Media Rodzina (2011) :: David Sheff @YT.

Tę historię autor dedykuje wszystkim ludziom, którzy poświęcają się idei walki z uzależnieniami i zrozumienia ich istoty - w ośrodkach rehabilitacyjnych, klinikach, instytutach badawczych, ośrodkach readaptacyjnych i stowarzyszeniach abstynenckich, organizacjach zajmujących się szerzeniem wiedzy na temat narkomanii i wielu innych placówkach; a także wszystkim realizującym program Dwunastu Kroków na niezliczonych spotkaniach wspólnot. Więcej…