“Formuły retoryczne”: Jerzy Sosnowski w obronie metafizyki

Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, Warszawa, 18 kwietnia 2011: W pierwszym spotkaniu z cyklu “Formuły retoryczne” udział wziął Jerzy Sosnowski, który rozwinął tezę “W obronie metafizyki: książki nie muszą mówić o kwestiach społecznych, żeby być ważne”. W trybunale retorycznym, którego zadaniem była polemika z autorem, zasiedli: Krzysztof Grochowski, Karolina Szczypek oraz Justyna Szpanowska. Sylwetkę naszego gościa zaprezentował dyrektor Muzeum Literatury, Jarosław Klejnocki. Moderatorką spotkania oraz strażniczką czasu była Nina Kodorska. Ksiazki.TV są patronem medialnym spotkań. Więcej…

“Czekanie cudu”, Jerzy Sosnowski