“Dzienniki. Zeszyty podróżne”, Edward Stachura

“Dzienniki. Zeszyty podróżne 2″, Edward Stachura, Wydawnictwo Iskry :: Spotkanie promocyjne, Muzeum Literatury, Warszawa, 13.01.2012 (1/2) @YT.

Drugi tom niepublikowanych zapisków i notatek Stachury z lat 1973–1979. Podróże, lektury, praca pisarza od kuchni, spotkania autorskie, przyjaciele, przypadkowo spotkani ludzie. Jakie jeszcze tematy poruszają zeszyty podróżne Stachury? Otóż ukazują one jedną z najbardziej dramatycznych przemian, z jaką mogli zetknąć się czytelnicy polskiej literatury XX wieku. Karty notatników pokazują jak Edward Stachura sukcesywnie zmienia się w Człowieka-Nikt. Postępującej dezintegracji osobowości towarzyszy coś jeszcze, coś, co dla czytelników Stachury może być zaskoczeniem: poszukiwanie Boga w prostych, codziennych czynnościach. Więcej…