“Antropologia władzy”, Jadwiga Staniszkis

“Antropologia władzy. Między Traktatem Lizbońskim a kryzysem”; Jadwiga Staniszkis; Prószyński i S-ka (2009) :: Jadwiga Staniszkis; @YT.

Jadwiga Staniszkis zaczyna od pokazania dwóch – konkurujących ze sobą – źródeł porządku (traktatowego i kryzysowego). W dwóch kolejnych esejach przedstawia filozofię władzy zawartą w Traktacie Lizbońskim. A także – widoczną w tle zmianę ontologii władzy, oraz jej podstaw epistemologicznych. Pierwszą część książki kończą rozważania dotyczące ewolucji – od dyktatu idei, przez dyktat formy, do obecnego dyktatu mocy. Drugą część otwiera tekst pt. „Kryzys jako norma”, poświęcony antropologii kryzysu. Więcej…