“Gułag w oczach Zachodu”, Dariusz Tołczyk

“Gułag w oczach Zachodu”; Dariusz Tołczyk; Wyd. Prószyński i S-ka (2009) :: Dariusz Tołczyk, autor książki, FrondaTV @YT.

Gułag w oczach Zachodu to historia zachodnich reakcji wobec Gułagu oraz – bardziej ogólnie – wobec sowieckich zbrodni od czasów rewolucji bolszewickiej do dnia dzisiejszego. Słowo „Gułag“ coraz częściej traktuje się dziś na Zachodzie jako jedno z haseł reprezentujących ciemną stronę XX wieku – takich jak „Holocaust“, „Auschwitz“, „Hiroszima“. Jednak przez długi okres istnienia Związku Sowieckiego, zachodnie reakcje wobec Gułagu, tak jak wobec bolszewickiego terroru, zbrodni i prześladowań, były sprzeczne. Z jednej strony na Zachodzie potępiano nieraz Gułag i zbrodnie stalinowskie, z drugiej jednak – nie czyniono tego nigdy w sposób powszechny i konsekwentny. Więcej…