“Kłuszyn 1610″, Radosław Sikora

“Kłuszyn 1610″; Radosław Sikora; Wydawnictwo Erica (2010) :: Muzeum Wojska Polskiego “400 lecie Bitwy pod Kłuszynem (1610-2010)” @YT. Poniżej: “Bitwa Pod Kłuszynem” - pieśń Jacka Kowalskiego @YT.

Monografia wiekopomnej bitwy stoczonej między wojskami polskimi dowodzonymi przez hetmana polskiego koronnego Stanisława Żółkiewskiego a armią rosyjską prowadzoną przez kniazia Dymitra Szujskiego. Polacy odnieśli wielkie zwycięstwo mimo sześciokrotnej przewagi wroga. W książce znajduje się nie tylko wyczerpujący opis przebiegu bitwy, ale również dokładne informacje o obu walczących stronach. Więcej…