“Wspominając Gombrowicza”, Miguel Grinberg

“Wspominając Gombrowicza”, Miguel Grinberg, Wyd. PIW :: Miguel Grinberg, Muzeum Literatury, 19 X 2012 (1/4) @YT.

Miguel Grinberg jest pisarzem, dziennikarzem i tłumaczem argentyńskim. W 1962 roku założył niezależne pismo Eco contemporáneo, w którym zamieszczał manifesty grupy Mufados oraz liczne tłumaczenia z literatury północnoamerykańskiej. Publikował w nim również teksty Witolda Gombrowicza, którego poznał w Buenos Aires na początku lat sześćdziesiątych i któremu wielokrotnie pomagał w kontaktach z prasą oraz wydawcami argentyńskimi. O ich przyjaźni świadczą m.in. listy, jakie między sobą wymieniali. Tom wspomnień o Gombrowiczu zawiera całą korespondencję Gombrowicza i Grinberga, niepublikowaną dotychczas w Polsce, a oprócz niej szereg nieznanych wspomnień o pisarzu autorstwa jego argentyńskich przyjaciół, z których najobszerniejszym jest esej Miguela Grinberga. Więcej…

“Historia naturalna jedzenia. Między antykiem a XIX wiekiem”

“Rzymskie pasje”, Hanna Suchocka

“Powrót do Żmudzi”, Magdalena z Nałęcz-Gorskich Komorowska

“Uwierzcie w koniec świata”, Joachim Badeni OP, Judyta Syrek

“Spotkałam kiedyś prawdziwego hipstera”, Maryna Miklaszewska

“Alchemia Miłości”, David Fideler, Sabrineh Fideler

“Pamiętnik Blumki”, Iwona Chmielewska

“Strażnik skarbu”, Aneta Ponomarenko

“Wszystkie kobiety don Hułana”, Maciej Bennewicz

Następna strona →