“Tak zwane widoki ziemi”, Czesław Miłosz

“Miłosz. Tak zwane widoki ziemi. Wybór wierszy”; Czesław Miłosz; oprac. prof. Aleksander Fiut, Wyd. Bosz (2011) :: Janusz Szuber i Aleksander Fiut. MBP w Sanoku, lipiec 2011 @YT.

Antologia wierszy Czesława Miłosza inspirowanych miejscami bliskimi poecie opracowana przez wybitnego znawcę twórczości Noblisty, prof. Aleksandra Fiuta. Dzięki utworom, będącym swoistymi zapiskami z podróży i urywkami wspomnień oraz odpowiednio dobranym zdjęciom, współczesnym i archiwalnym, możemy wraz z poetą podróżować od jego rodzinnej Litwy, przez Paryż aż do Kalifornii, by ostatecznie powrócić na ziemię przodków i do królewskiego Krakowa. Więcej…

“Rysunki różne, kwadratowe i podłużne”, Edward Lutczyn

“Bruegel. Młyn i Krzyż”, Lech Majewski, Michael Francis Gibson

Andrzej Pityński. Rzeźba