Umysł. Jak z niego korzystać; Richard Bandler


@ nlpnetpl (YouTube)

Ksiegarnia.pl

“Umysł. Jak z niego korzystać”; Richard Bandler; Wyd. CSL (2007)
Film: książkę recenzuje Igor Zakrzewski
Więcej…