“Szkice piórkiem”, Andrzej Bobkowski

“Szkice piórkiem”, Andrzej Bobkowski, Wyd. CiS :: Wykład dr Macieja Nowaka: Zagadka “Szkiców piórkiem”, Muzeum Literatury. @YT.

“Niniejsze wydanie oparte jest na oryginalnej edycji Instytutu Literackiego w Paryżu z roku 1957. Poza usunięciem ewidentnych błędów składu i literówek - nie mając dostępu do rękopisu - zdecydowaliśmy się pozostawić tekst “Szkiców piórkiem” dokładnie w kształcie nadanym mu przez pierwsze wydanie. Jedynym odstępstwem od tej reguły jest dodanie przez nas przekładu licznych bardzo u Bobkowskiego wtrętów francuskich. Uznaliśmy bowiem, że bez tłumaczenia czytelnik zbyt wiele mógłby stracić z pasjonującej lektury “Szkiców…” - książki powszechnie niemal uznawanej za jedno z największych osiągnięć literatury polskiej XX wieku.” (CiS) Więcej…

“Zaczytaj się. Bajki”

Bóg urojony; Richard Dawkins