“Historie autorytetu wobec kultury i edukacji”, Lech Witkowski

“Historie autorytetu wobec kultury i edukacji”, Lech Witkowski, Oficyna Impuls (2011) :: Lech Witkowski @YT.

Otrzymujemy książkę, która jest wyjątkowym darem humanisty […] należy tę książkę wydać, by można było zachwycać się genialnymi wręcz sugestiami, inspiracjami, pomysłami i/lub nie zgadzać się ze stawianymi w niej przez Autora tezami czy hipotezami. […] Żaden z pedagogów nie byłby w stanie właśnie w taki sposób, jak uczynił to Witkowski, odsłonić innych wymiarów rozumienia autorytetu […] książka wyznacza niewątpliwie kolejny przełom w humanistycznej debacie naukowej i oby pedagodzy […] chcieli się choć trochę otworzyć na siebie przez pryzmat często bolesnych o nich i dla nich myśli czy opinii […]. — prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski. Więcej…

“Kształcenie człowieka”, Arthur Brühlmeier