Prawo i media; Wojciech Orżewski


infortv @ YouTube

Cykl sześciu wykładów mec. Wojciecha Orżewskiego poświęconych zagadnieniom z zakresu prawa własności intelektualnej. Wojciech Orżewski jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Jest specjalistą z zakresu prawa autorskiego , wydawniczego oraz prasowego. Autor wielu poradników i książek: Fotograf, fotografia, prawo (Inicjał), Prawo w mediach (Merkuriusz Polski), Reklama i Prawo (Merkuriusz Polski), Praktyczny poradnik dla przedsiębiorcy (ODDK)… Zobacz też na Allegro.pl.
Więcej…