“Magdulka i cały świat”, Witold Kieżun

“Magdulka i cały świat. Rozmowa biograficzna z Witoldem Kieżunem przeprowadzona przez Roberta Jarockiego”, Witold Kieżun, Wyd. Iskry :: Witold Kieżun, FoksalEleven @YT.

Witold Kieżun - profesor nauk ekonomicznych, przedstawiciel polskiej szkoły prakseologicznej, żołnierz Armii Krajowej, uczestnik powstania warszawskiego, więzień sowieckich łagrów, pracownik naukowy Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie opowiada o Polsce wileńskiej, przedwojennej Warszawie żoliborskiej, nauce i konspiracji podczas okupacji niemieckiej, powstaniu warszawskim, o studiach i pracy w powojennym Krakowie oraz o swej dalszej drodze zawodowej: amerykańskich uniwersytetach, misji ONZ w Afryce i wreszcie o powrocie, poprzez Kanadę, do Polski. Więcej…

“Lepszy dzień nie przyszedł już”, Aleksandra Ziółkowska-Boehm

“Mój przyjaciel król”, Józef Hen

“Pióro”, Marek Nowakowski

“Uciec jak najwyżej”, Ewa Matuszewska

“Wołanie w górach”, Michał Jagiełło

“Francja i wielcy Francuzi”, Aleksander Hall

“Dzienniki. Zeszyty podróżne”, Edward Stachura

“Zły Tyrmand”, Mariusz Urbanek

“Wardęga”, Lechosław Herz

Następna strona →