“Powrót do Żmudzi”, Magdalena z Nałęcz-Gorskich Komorowska

“Powrót do Żmudzi”, Magdalena z Nałęcz-Gorskich Komorowska, Wyd. Jan Dowgiałło :: Anna Dowgiałło, córka Magdaleny z Nałęcz-Gorskich Komorowskiej oraz Antoni Rosen @YT.

Wspomnienia z początku XX wieku, ze szczęśliwego dzieciństwa i wczesnej młodości Autorki. Opowieść o zmierzchu i ostatecznej zagładzie polskich majątków, burzliwych i dramatycznych losach ich właścicieli oraz mieszkańców została zilustrowana oryginalną ikonografią z epoki ze zbiorów rodzinnych. Więcej…