“Ślady krwi”, Jan Polkowski

“Ślady krwi”, Jan Polkowski, Wyd. M :: Jan Polkowski @YT.

Ślady krwi to niemal sensacyjnie rozwijająca się opowieść o czterech kolejnych pokoleniach rodziny, której koleje poznajemy podczas odzyskiwania i odkłamywania pamięci przez głównego bohatera. Powieść nie została napisana dla prostego pokrzepieniu serc. Ale chociaż odkryta prawda boli jeszcze mocniej daje w zamian szansę na jednostkowe i wspólnotowe ocalenie. Napisana z rozmachem powieść Jana Polkowskiego to niezwykła próba rozmowy z Polakami o ich współczesnej kondycji za pomocą sięgnięcia po ważne składniki narodowej tożsamości – zmagania z niemieckim i rosyjskim totalitaryzmem, doświadczenie absurdalnej rzeczywistości PRL, walka o niepodległość, dramat kolaboracji, pamięć Kresów, dylematy wiary w Boga, ale i bogata tradycja kulturowa – jak choćby opisy Wołynia odsyłające do Pana Tadeusza – to wszystko składa się na wielką, polifonicznie opowiedzianą przygodę polskiego losu. Więcej…

“Kto zabił Jezusa?”, Paweł Lisicki

“Potwór”, Frank Peretti

“Najbardziej lubił wtorki”, Brygida Grysiak, ks. abp Mieczysław Mokrzycki

“Nawiedzenie”, Frank Peretti

“Dolina nicości”, Bronisław Wildstein

Malchos; W. G. Griffiths

Kuchnia św. Hildegardy; Brigitte Schmidle, Brigitte Pregenzer