“Historia naturalna jedzenia. Między antykiem a XIX wiekiem”

“Historia naturalna jedzenia. Między antykiem a XIX wiekiem”. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Redakcja dr hab. Beata Możejko, Ewa Barylewska-Szymańska, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska :: Promocja książki @YT.

Zawarte w publikacji artykuły przedstawiają nam tytułową problematykę z różnych perspektyw badawczych - jedzeniem zainteresowali się bowiem nie tylko historycy, ale też historycy sztuki i archeolodzy. Dzięki temu dowiadujemy się nie tylko, co jadano w dawnych czasach, ale też, jak jadano, jakie zalecano diety, jakie modlitwy odmawiano przed i po posiłkach, które zioła miały właściwości lecznicze i na co je zalecano. Poznajemy potrawy, jakimi raczyli się królowie - co jadali czescy Luksemburdzy, jak wyglądały uczty perskie, co podawano na stół królewski w Anglii czasów Tudorów, czym wyróżniał się posiłek króla hiszpańskiego w XVI-XVII wieku, a także czym uraczono gości na weselu króla Zygmunta III Wazy i Anny Austriaczki. Więcej…