“Jerozolima”, Simon Sebag Montefiore

“Jerozolima. Biografia” (Jerusalem. The Biography); Simon Sebag Montefiore; Wyd. Magnum (2011) :: Simon Sebag Montefiore, @YT.

Pasjonująca opowieść o historii Jerozolimy na tle wojen, powstań oraz losów jej królów, cesarzy, zdobywców oraz proroków, świętych, pisarzy, poetów, którzy tworzyli, burzyli, odbudowywali i spisywali dzieje Świętego Miasta. Od króla Dawida, Salomona, Heroda do Ariela Szarona; od Abrahama do Jezusa i Mahometa; od Józefa Flawiusza do Amosa Oza; od narodzin judaizmu, chrześcijaństwa i islamu do konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Wykorzystując nieznane wcześniej archiwalia, najnowsze badania naukowe oraz dokumenty swojej rodziny i własne wspomnienia, Simon Sebag Montefiore stworzył wspaniałą epopeję trzech tysięcy lat wiary, fanatyzmu, zbrodni i współistnienia. Powstała wielka, intrygująca historia Jerozolimy i całego Bliskiego Wschodu. Więcej…

“Dzienniki ze Spandau”, Albert Speer

“Szepty”, Orlando Figes

“Piekło Pacyfiku”, Eugene B. Sledge

“Zagadki medyczne i sztuka diagnozy”, Lisa Sanders

“Stalin. Dwór Czerwonego Cara”, Simon Sebag Montefiore

“Potiomkin. Książę książąt”, Simon Sebag Montefiore

Stan zakłamania; Bob Woodward

Kodeks Archimedesa; Reviel Netz, William Noel

Cień Kremla; Susan Glasser, Peter Baker