“Wokół idei wspólnoty”, Zbigniew Stawrowski

“Wokół idei wspólnoty”, Zbigniew Stawrowski, Ośrodek Myśli Politycznej :: Prof. Zbigniew Stawrowski - spotkanie autorskie / Bronisław Wildstein, Dariusz Karłowicz. Warszawa, 22 maja 2012 @YT.

Wokół idei wspólnoty to książka o kluczowych pytaniach filozofii politycznej, na które próbowali odpowiedzieć najwięksi myśliciele w dziejach – Platon, Hobbes, Schmitt, Hegel i wielu innych – a które wciąż pozostają aktualne i nadal wpływają na naszą rzeczywistość, często znacznie bardziej niż skłonni bylibyśmy przyznać. - „W dziedzinie polityki, wbrew temu co się potocznie o niej sądzi, chodzi o sprawy absolutne: albo wprost o realizację – rozmaicie zresztą rozumianego – najwyższego dobra, albo przynajmniej o taką formę organizacji wspólnoty politycznej, która by najbardziej sprzyjała ludziom na ich drodze – niekoniecznie politycznej – samodzielnego poszukiwania ostatecznego sensu ich istnienia. Więcej…