“Wspominając Gombrowicza”, Miguel Grinberg

“Wspominając Gombrowicza”, Miguel Grinberg, Wyd. PIW :: Miguel Grinberg, Muzeum Literatury, 19 X 2012 (1/4) @YT.

Miguel Grinberg jest pisarzem, dziennikarzem i tłumaczem argentyńskim. W 1962 roku założył niezależne pismo Eco contemporáneo, w którym zamieszczał manifesty grupy Mufados oraz liczne tłumaczenia z literatury północnoamerykańskiej. Publikował w nim również teksty Witolda Gombrowicza, którego poznał w Buenos Aires na początku lat sześćdziesiątych i któremu wielokrotnie pomagał w kontaktach z prasą oraz wydawcami argentyńskimi. O ich przyjaźni świadczą m.in. listy, jakie między sobą wymieniali. Tom wspomnień o Gombrowiczu zawiera całą korespondencję Gombrowicza i Grinberga, niepublikowaną dotychczas w Polsce, a oprócz niej szereg nieznanych wspomnień o pisarzu autorstwa jego argentyńskich przyjaciół, z których najobszerniejszym jest esej Miguela Grinberga. Więcej…

“Kantor od kuchni”, Krzysztof Miklaszewski

“Plastusiowa mama”, Mariola Pryzwan

53. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie - zaprasza PIW

Tadeusz Kantor; Krzysztof Miklaszewski

“Oberki do końca świata”, Wit Szostak

Osama Bin Laden; Peter L. Bergen